Pas një pune të suksesshme disa vjecare për të qenë më afër konsumatorit, Kompania Reforma në vitin 2009 filloi hapjen e pikave te reja të shitjes në Kosovë dhe Maqedoni. Prishtinë, Pejë, Prizren, Ferizaj dhe Shkup janë pikat momentale ku mund të furnizoheni me produktet tona. Përvec shitjes së pjesëve ne ofrojmë dhe montimin e tyre në serviset tona nga një staf I mekanikëve profesional dhe me përvojë. Synimi jonë në vitet në vazhdim është që të zgjerohemi edhe më tej dhe të jemi më afër jush me produktet dhe shërbimet tona.

PRISHTINË

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi

PEJË

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi

FERIZAJ

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi

PRIZREN

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi

SHKUP

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi