Hard work led us to a continuous years of successes that enabled us to be closer to our customers. Reforma Company started opening her first branches in 2009 in Kosovo (Prishtinë, Pejë,Prizren, Ferizaj) and Macedonia (Shkup), which are still our very productive and efficient branches where you can find our products. Hence, being a car parts seller, we also offer their installment at our services from our professional and qualified staff. Our future goal is that in the upcoming years to expand our productivity and to keep the relations with our customers at our best with our products and services.

PRISHTINË

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi

PEJË

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi

FERIZAJ

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi

PRIZREN

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi

SHKUP

Zgjerimi I mëtutjeshëm vazhdoj në vitin 2009 me hapjen e pikës së shitjes në qytetin e Ferizajit, me hapjen e saj shërbimet tona u zgjeruan edhe më shumë. Dyqani posedon infrastrukturë të të përshtatshme për shërbimet që ne ofrojmë dhe shtrihet në një sipërfaqe mbi 500m2.

Shërbimet tona që ofrohen në Reforma Ferizaj

– Sektori I shtijes së pjesëve me shumicë dhe pakicë
– Auto Servisi