Në vitin 2004 nga Ministria e Transportit dhe Telekomuniakcionit u licencua Kontrolla e parë Teknike për automjete në Kosovë. Kompania REFORMA edhe njëherë ishte bindshëm ajo që ecte para në fushën e automobilizmit duke qenë Kontrolla e parë Teknike e licencuar në vend. Kontrolla teknike REFORMA ka një staf të licencuar për të ushtruar detyrën e inspektuesit teknik.

  Kontrollimi teknik ofrohet për
automjetet: