Audi A3 Sportback g-trone

Ndryshon të ardhmen.
Audi A3 Sportback g-trone.

Automjeti i parë i prodhuar nga Audi në rrugën drejt CO2 -lëvizshmëri neutrale e distancave të gjata. Në një largësi prej 1300 km, më shumë se 400 kilometra mund të operohen me gaz natyror të pastër.

Prej këtu dalin emetimet e CO2 vetëm 92-88 g/km (CNG). Dhe me Audin me emetim të ulët CO2, edhe emetimet më të pakta janë të mundshme. Në të njëjtën largësi.