Mire se vini ne reforma

Kompania REFORMA karakterizohet me një zhvillim e rritë normale, pa bujë e zhvillime dramatike, gjë që paraqet një shembull të mirë e të rrallë në këto hapësira dhe rrethana të vështira të formimit dhe rritës së saj.

Partneret