Auto pjese

Auto pjese

Ky sektor i Reforma Company ju siguron pjesët origjinale te te gjitha veturave. Me bashkëpunimin direkt te prodhuesve te auto pjesëve Reforma ju siguron pjese origjinale dhe garancion ne to.

Me pjese origjinale mund te furnizoheni ne Prishtine, Prizren, Peje dhe Ferizaj.

Zhvillimi i kompanisë dhe përmirësimi i shërbimeve ka shtyre kompaninë Reforma qe te zgjerohet me pikat shtiese edhe ne qytetet e larte përmendura. Se shpejti do te shtrihet ne te gjitha qytetet kryesore te Kosovës.


Partners